Presenting our partner store.bg

Ever since its launching, store.bg has been setting the highest standards in client service in e-commerce. The merchant was one of the first of its kind, ambitiously offering a wide variety of products online with short delivery time. And its portfolio keeps growing according to its clients needs and expectations.

The variety of products is impressive: from a bookstore with all the Bulgarian headlines, to STEM education materials and equipment, hobby, modeling and art supplies, various board games for young and adults alike, puzzles, to office supplies and equipment. At store.bg you can find beauty products, baby products, toys. If you seek ways to be close to nature, check the travel and adventures or the gardening sectors. Do you prefer lazy cozy home free time? Check the music and movies on DVD and Blu Ray collections, available at your doorstep in a matter of a few hours to a few days.

The excellent customer service and the highly optimized order processing and delivery system gуarantee many happy clients every day. 

Many happy winners from Dance Grand Prix Sofia have already benefited from wonderful discounts at store.bg. We are grateful that our partner is providing prizes for our event once again.

Представяме Ви нашите партньори store.bg

Още от стартирането си, store.bg поставя най-високи стандарти в обслужването на клиенти в сферата на електронната търговия. Търговецът е един от първите по рода си с амбициозната цел да предлага голямо разнообразие от продукти онлайн с много кратки срокове за доставка. А портфолиото продължава да расте, следвайки нуждите и очакванията на клиентите.

Разнообразието от продукти е впечатляващо: от книжарница с всички български заглавия, през STEM оборудване и материали, материали за хоби, крафт, моделиране, разнообразни настолни игри за малки и големи, пъзели, до офис консумативи и оборудване. В store.bg можете да намерите козметични продукти, продукти за Вашето бебе и играчки. Ако търсите начини да бъдете близо до природата, разгледайте секциите за пътуване и приключения или за градинарство. Предпочитате да мързелувате в удобството на дома си? Разгледайте колекциите с музика и филми на DVD и Blu Ray, които могат да пристигнат на прага Ви между няколко часа до броени дни.

Отличното обслужване на клиентите и високо оптимизираната обработка на поръчките и доставката им са гаранция за много щастливи клиенти всеки ден.

Много от наградените на Dance Grand Prix Sofia с радост се възползваха от чудесни отстъпки в store.bg. Благодарни сме, че нашият партньор отново предоставя награди за нашето събитие.

Comments are closed.