Presenting Kolev and Kolev

Our partner Kolev&Kolev made a special statement for our participants:

"For already 27 years we from Kolev & Kolev put shoes on the feet of our children.
We create comfortable shoes with care for the right development of the child foot. From the first steps, through the stable walking, to the confident walking. Kolev&Kolev shoes are made for game!

For a second year in a row we support Dance Grand Prix Sofia. It is our pleasure participate and to support these young dance talents."

Thank you for the support, Kolev&Kolev!

Нашите партньори от Колев и Колев направиха специално изявление за нашите участници:

"Ние от Колев и Колев, вече цели 27 години обуваме нашите деца.
Създаваме удобни обувки с грижа за правилното развитие на детското краче.
От първите стъпки, стабилното прохождане до увереното тичане и игра.
Колев и Колев, детските обувки създадени за игра!

За втора година сме партньор на Dance Grand Prix. За нас е удоволствие да участваме и подпомагаме новите малки таланти в танца!"

Благодарим за подкрепата, Kolev&Kolev!

Comments are closed.